Isoleren Komdersuut

Komdersuut is een belangrijk ontmoetingscentrum voor veel mensen uit Doesburg en Angerlo. Een “thuis” voor iedereen. Maar door de sterk gestegen energielasten komt de exploitatie in de knel. Om de energielasten naar beneden te krijgen moet het gebouw snel worden geïsoleerd. Dit wordt aangepakt door eigen vrijwilligers. Gestichten Doesburg dragen bij aan deze onvoorziene kosten.

Subsidies aan de Voedselbank

Gestichten Doesburg subsidiëren de regionale Voedselbank al jaren. Helaas krijgen de Voedselbanken steeds meer klanten, een teken dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen in deze tijd met de ene crisis na de andere. Daarbij moet men bedenken dat Voedselbanken volledig afhankelijk zijn van donaties, schenkingen maar ook van vele vrijwilligers. Door…

Samen zijn we Doesburg!

Stadt en Ambt Doesburg stelt een nieuw boek samen door en voor vrijwilligers in Doesburg. Het boek ‘Samen zijn we Doesburg’ beschrijft alles wat Doesburgers, individueel en/of in groepsverband, voor de stad hebben betekend en nog steeds betekenen. Zeker nu, na de lange coronaperiode, veel vrijwilligers zijn gestopt, blijkt hoe afhankelijk Doesburg is voor het…

Subsidie aan SUN Liemers Achterhoek

De Gestichten Doesburg hebben voor 2023 weer subsidie toegezegd aan Stichting Urgente Noden Liemers Achterhoek, voorheen SUN Stichting Urgente Noden Doesburg eo.. De SUN zorgt via hulpverleners voor financiële ondersteuning van inwoners van de Liemers en de Achterhoek die plotseling in financiële nood raken. Bijvoorbeeld omdat er niet op tijd of niet voldoende wettelijke voorzieningen…

Elke woensdag soepmiddag voor Oekraïners!

Nu Rusland doorgaat met het bombarderen van de Oekraïne, zijn er weer meer Oekraïners op de vlucht geslagen. Om de vluchtelingen die in Doesburg terecht zijn gekomen te laten kennismaken met andere vluchtelingen en Doesburgers, organiseert het Leger des Heils samen met de Stuurgroep Doesburg voor Oekraïners een wekelijkse bijeenkomst van Doesburgers en Oekraïense vluchtelingen.…

60 jaar Molukkers in Doesburg

De Molukse gemeenschap viert dit jubileum in 2022 met verschillende evenementen. Sommige evenementen in eigen kring. Andere evenementen worden samen met alle Doesburgers gevierd. De Gestichten Doesburg ondersteunen een aantal activiteiten zoals een zomeractiviteit voor kinderen en een  Nieuwjaarsfeest. Voor iedereen toegankelijk.

Renovatie gebouw Speeltuin Kindervreugd start na de vakantie!

Renovatie gebouw Speeltuin Kindervreugd start na de vakantie! Nadat in 2020/2021 het voortbestaan van de Speeltuin Kindervreugd in gevaar kwam, hebben de Gestichten Doesburg en de Speeltuinvereniging Kindervreugd samen onderzocht welke maatregelen bijdragen aan een goede toekomst voor de speeltuin. Hierbij bleek het vooral noodzakelijk om het gebouw van de vereniging aan te passen aan…

Komdersuut 2022

Komdersuut in Angerlo organiseert weer kinderactiviteiten in de zomermaanden. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld voor kinderen uit Doesburg en Angerlo die niet op vakantie kunnen gaan. Samen spelen, samen knutselen, tekenen en samen muziek maken. Dat is het doel. Gestichten Doesburg ondersteunen dit graag. Actuele informatie vind je hier.