Subsidie aan SUN Liemers Achterhoek

De Gestichten Doesburg hebben voor 2023 weer subsidie toegezegd aan Stichting Urgente Noden Liemers Achterhoek, voorheen SUN Stichting Urgente Noden Doesburg eo.. De SUN zorgt via hulpverleners voor financiële ondersteuning van inwoners van de Liemers en de Achterhoek die plotseling in financiële nood raken. Bijvoorbeeld omdat er niet op tijd of niet voldoende wettelijke voorzieningen…

Elke woensdag soepmiddag voor Oekraïners!

Nu Rusland doorgaat met het bombarderen van de Oekraïne, zijn er weer meer Oekraïners op de vlucht geslagen. Om de vluchtelingen die in Doesburg terecht zijn gekomen te laten kennismaken met andere vluchtelingen en Doesburgers, organiseert het Leger des Heils samen met de Stuurgroep Doesburg voor Oekraïners een wekelijkse bijeenkomst van Doesburgers en Oekraïense vluchtelingen.…

60 jaar Molukkers in Doesburg

De Molukse gemeenschap viert dit jubileum in 2022 met verschillende evenementen. Sommige evenementen in eigen kring. Andere evenementen worden samen met alle Doesburgers gevierd. De Gestichten Doesburg ondersteunen een aantal activiteiten zoals een zomeractiviteit voor kinderen en een  Nieuwjaarsfeest. Voor iedereen toegankelijk.

Renovatie gebouw Speeltuin Kindervreugd start na de vakantie!

Renovatie gebouw Speeltuin Kindervreugd start na de vakantie! Nadat in 2020/2021 het voortbestaan van de Speeltuin Kindervreugd in gevaar kwam, hebben de Gestichten Doesburg en de Speeltuinvereniging Kindervreugd samen onderzocht welke maatregelen bijdragen aan een goede toekomst voor de speeltuin. Hierbij bleek het vooral noodzakelijk om het gebouw van de vereniging aan te passen aan…

Komdersuut 2022

Komdersuut in Angerlo organiseert weer kinderactiviteiten in de zomermaanden. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld voor kinderen uit Doesburg en Angerlo die niet op vakantie kunnen gaan. Samen spelen, samen knutselen, tekenen en samen muziek maken. Dat is het doel. Gestichten Doesburg ondersteunen dit graag. Actuele informatie vind je hier.

Vacatures bij Gestichten Doesburg

Bij de Gestichten Doesburg zijn 2 vacatures ontstaan: 1. Bestuurslid Financiën 2. Medewerker Secretariaat   Het bestuurslid betreft een onbezoldigde en vrijwillige functie. De Medewerker Secretariaat is een betaalde functie in loondienst. Voor inhoudelijke informatie over beide functies en de procedures, klikt u op de onderstaande afbeelding.

Doesburgse motorrun

Op 4 juni as. is er de 30ste Motorrun in Doesburg, een jubileum!! De Motorrun wordt elk jaar georganiseerd door St. Integratie Verstandelijk Gehandicapten samen met veel vrijwilligers, vrijwillige begeleiders en motorrijders. Een prachtig en groot spektakel waar de deelnemers met een verstandelijke beperking lang naar uitzien. Gestichten Doesburg subsidiëren dit graag. Klik hier voor…

Uitvoering Broze Aarde

Gestichten Doesburg is hoofdsponsor van de uitvoering van Broze Aarde, een evenement dat plaatsvindt op 10 en 11 september 2022 in Doesburg. Twee jaar geleden verraste Antjie Krog, een internationaal gerenommeerd dichteres, haar internationale publiek met een in de vorm van een hoogmis geschreven ode aan onze planeet. Broze Aarde is de titel die zij…

Bridgeclub Doesburg

In 2019 hebben De Gestichten Doesburg subsidie verstrekt aan de Bridgeclub Doesburg om bridgecursussen mogelijk te maken. Dankzij Corona werd de uitvoering van de cursussen vertraagd, maar waren ze wel succesvol. Een grote groep 55+ ers heeft deelgenomen aan de twee jaar durende bridgecursus. Belangrijke individuele doelen: Het voorzien in een duurzaam netwerk en training…