De Gestichten Doesburg stellen woningen ter beschikking aan statushouders

De Gestichten worden regelmatig benaderd om woningen beschikbaar te stellen aan vluchtelingen en/of statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De actualiteit maakt het noodzakelijk af te wijken van het normale toewijzingsbeleid van vrijkomende woningen aan mensen op de wachtlijst. De Gestichten Doesburg stellen maximaal twee sociale huurwoningen ter beschikking aan statushouders. Daarnaast wordt er tijdelijk één…