Isoleren Komdersuut

Komdersuut is een belangrijk ontmoetingscentrum voor veel mensen uit Doesburg en Angerlo. Een “thuis” voor iedereen. Maar door de sterk gestegen energielasten komt de exploitatie in de knel. Om de energielasten naar beneden te krijgen moet het gebouw snel worden geïsoleerd. Dit wordt aangepakt door eigen vrijwilligers. Gestichten Doesburg dragen bij aan deze onvoorziene kosten.

Subsidies aan de Voedselbank

Gestichten Doesburg subsidiëren de regionale Voedselbank al jaren. Helaas krijgen de Voedselbanken steeds meer klanten, een teken dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen in deze tijd met de ene crisis na de andere. Daarbij moet men bedenken dat Voedselbanken volledig afhankelijk zijn van donaties, schenkingen maar ook van vele vrijwilligers. Door…

Samen zijn we Doesburg!

Stadt en Ambt Doesburg stelt een nieuw boek samen door en voor vrijwilligers in Doesburg. Het boek ‘Samen zijn we Doesburg’ beschrijft alles wat Doesburgers, individueel en/of in groepsverband, voor de stad hebben betekend en nog steeds betekenen. Zeker nu, na de lange coronaperiode, veel vrijwilligers zijn gestopt, blijkt hoe afhankelijk Doesburg is voor het…