Isoleren Komdersuut

Komdersuut is een belangrijk ontmoetingscentrum voor veel mensen uit Doesburg en Angerlo. Een “thuis” voor iedereen. Maar door de sterk gestegen energielasten komt de exploitatie in de knel. Om de energielasten naar beneden te krijgen moet het gebouw snel worden geïsoleerd. Dit wordt aangepakt door eigen vrijwilligers. Gestichten Doesburg dragen bij aan deze onvoorziene kosten.