De Gestichten investeren in duurzaamheid

Relatief nieuw zijn de investeringen van de Gestichten in duurzaamheid. Milieuvriendelijke investeringen. Onze beleggingsportefeuille is inmiddels geheel duurzaam. Er wordt de laatste jaren uitsluitend belegd in bedrijven die voldoen aan strenge eisen op dit terrein. Ook stimuleren we het natuurlijk beheer van onze 380 ha. landbouwgronden. En bij wisseling van huurders worden de historische panden…