De Gestichten investeren in sociale activiteiten

Sociale activiteiten behoren van oudsher tot de kerntaken van de Gestichten. In het Coronajaar 2020 zijn er 25 subsidies verstrekt die vooral ten goede komen aan Doesburgers met een laag inkomen. Deze subsidies worden verstrekt via bijvoorbeeld de Voedselbank, de Stichting Leergeld en de Stichting Urgente Noden. Ook onze historische woningen in de hofjes zijn…