De Gestichten investeren in duurzaamheid

Relatief nieuw zijn de investeringen van de Gestichten in duurzaamheid. Milieuvriendelijke investeringen. Onze beleggingsportefeuille is inmiddels geheel duurzaam. Er wordt de laatste jaren uitsluitend belegd in bedrijven die voldoen aan strenge eisen op dit terrein. Ook stimuleren we het natuurlijk beheer van onze 380 ha. landbouwgronden. En bij wisseling van huurders worden de historische panden…

De Gestichten blijven investeren in culturele activiteiten

In de afgelopen periode is veel tijd, moeite en geld geïnvesteerd in de activiteiten van de Gasthuiskerk, het culturele hart van de Gestichten. Dit, ondanks de beperkingen in verband met het virus, waardoor veel voorstellingen zijn afgelast of verplaatst. Gelukkig konden enkele theatervoorstellingen en filmvoorstellingen van het Filmhuis Corona veilig plaatsvinden. Ook uitvaarten konden doorgaan…

Kom je spelen?

Speelgoed beweegt jong en oud in Doesburg De Gestichten Doesburg hebben een subsidieaanvraag goedgekeurd voor een bijzonder project. In dit project worden uiteenlopende groepen Doesburgers met elkaar in contact gebracht. Daarbij worden nadrukkelijk contacten tussen kinderen en ouderen bevorderd. In het project ‘Kom je Spelen’ maken kinderen samen met ouderen speelgoed. Het speelgoed wordt gemaakt…

Verstrekte subsidies 2020

Elk jaar verstrekken de Gestichten Doesburg subsidies aan verschillende activiteiten in Doesburg en directe omgeving. Een belangrijke afweging bij de toekenning van een subsidie is dat het positief bijdraagt aan de Doesburgse samenleving. In 2020 is er € 88.000 aan subsidies verstrekt aan zo’n 25 projecten. Het ging daarbij om: 19% culturele projecten, 29% maatschappelijke…

Rotra te hoog voor Doesburg?

Nadat in 2019 de nieuwbouwplannen van Rotra werden ingetrokken, zijn er nu weer nieuwe plannen om de gebouwen aan de Verhuellweg te vernieuwen, te verhogen en de activiteiten uit te breiden. Daarbij worden gebouwen gepresenteerd met een maximale hoogte van 22 meter, een 2e containerkraan en een enorme toename van het vrachtverkeer. De Gestichten Doesburg…

Subsidie biografie Theo Colenbrander

Stad en Ambt Doesborgh werkt aan een biografie van Theo(door) Colenbrander (1841-1930). Theo Colenbrander was een Doesburgse architect die vooral bekend werd als eerste industriële ontwerper van Nederland. Zijn werk is nog steeds te zien in het Rijksmuseum. Ook het Streekmuseum De Roode Toren in Doesburg heeft een speciale expositie over deze bekende plaatsgenoot. Eerder…

Subsidie voor Korfbalvereniging Rivalen

Gestichten Doesburg hebben subsidie verleend aan Korfbalvereniging Rivalen uit Doesburg. De materialenberging van de vereniging staat op instorten, er moet een nieuw gebouw komen. Ook het dak van de kantine moet snel worden vervangen wegens de slechte staat en de toenemende lekkages die hierdoor ontstaan. De verenigingskas is niet toereikend om de kosten voor beide…

Gratis mondkapjes voor minima

Samen met de Gemeente Doesburg hebben de Gestichten Doesburg ervoor gezorgd dat er zo’n 4000 mondkapjes komen voor mensen met een laag inkomen. Hoewel er al mondkapjes werden verstrekt, constateerde de Gestichten dat deze niet bij alle inwoners terecht kwamen. In overleg met de Gemeente Doesburg is een groep van 1000 inwoners bepaald die binnenkort…

Actie Stichting Leergeld Doesburg

Door allerlei omstandigheden kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn. De corona crisis maakt dit vaak nog erger. Stichting Leergeld Doesburg en omstreken probeert samen met lokale organisaties acties op te zetten. Deze acties zorgen ervoor dat deze kinderen van 4 tot 18 jaar…