Gestichten Doesburg steunen Oekraïne

De Gestichten Doesburg steunen acties voor Oekraïne op verschillende wijzen. Al eerder met het mogelijk maken van een benefietconcert, binnenkort met het faciliteren van een veiling en in de nabije toekomst ook met het beschikbaar stellen van woningen en met het subsidiëren van het Steunfonds voor Oekraïense vluchtelingen. – Benefietconcert Op 1 april was er…

De Gestichten Doesburg stellen woningen ter beschikking aan statushouders

De Gestichten worden regelmatig benaderd om woningen beschikbaar te stellen aan vluchtelingen en/of statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De actualiteit maakt het noodzakelijk af te wijken van het normale toewijzingsbeleid van vrijkomende woningen aan mensen op de wachtlijst. De Gestichten Doesburg stellen maximaal twee sociale huurwoningen ter beschikking aan statushouders. Daarnaast wordt er tijdelijk één…